BONDHUS, insex- och torxverktyg  »  Insexmejslar

  Insexmejselsats BSX med kula, mm  
  

  Insexmejsel BS med kula, mm  
  

  Insexmejselsats BSX med kula, tum  
  

  Insexmejsel BS med kula, tum  
  

  Insexmejselsats ProHold® mm  
  

  Insexmejslar ProHold® med kula, mm  
  

  Insexmejselsats ProHold® tum  
  

  Insexmejslar ProHold® med kula, tum