BONDHUS, insex- och torxverktyg  »  T-mejslar insex

  T-insexmejselsats med och utan kula, mm  
  

  T-insexmejselsats med/utan kula med ställ, mm  
  

  T-insexmejselsats ProHold® PBTX mm  
  

  T-insexmejsel HT med och utan kula mm  
  

  T-insexmejsel HT utan kula mm  
  

  T-insexmejselsats med och utan kula, tum  
  

  T-insexmejsel HT/BT med och utan kula tum  
  

  T-insexmejselsats ProHold® PBTX tum