BONDHUS, insex- och torxverktyg  »  Prohold

  Insexbits ProHold®  
  

  Insexbits ProHold®  
  

  Insexbits ProHold®  
  

  Insexbits ProHold®  
  

  Torxbits ProHold®  
  

  Insexbits, torx ProHold®  
  

  Bits med hylsa, Hex ProHold®  
  

  Bits med hylsa, Hex ProHold®  
  

  Bits med hylsa, Hex ProHold®  
  

  Bits med hylsa, Hex ProHold®  
  

  Insexbits ProHold®sats, 9 delar, 9 dele  
  

  Insexbits ProHold®sats, 6 delar, 6 dele  
  

  Torxbits ProHold®sats, 10 delar, 10 dele  
  

  Insexbits ProHold®sats, 6 delar, 6 dele  
  

  Torxbits ProHold®sats, 9 delar, 9 dele  
  

  Insex/Torx bits ProHold®sats, 7 delar  
  

  Insex bits ProHold®sats, 8 delar  
  

  Insex bits ProHold®sats, 8 delar  
  

  Insexbitssats med krafthylsor  
  

  Torxbitssats med krafthylsor  
  

  Bitssats med krafthylsor för mutterdragare  
  

  HexPro insexnyckelsats HP5-IC-05