OLFA, knivar  »  Saxar

  Sax med anti-slip skär SCS-1, 2  
  

  Kuvertöppnare OP-1